Vragen en antwoorden

+ Hoe gaan we van start?

We knippen het op in drie fasen: pre-productie, productie en verspreiding.

+ Hoeveel correctieronden heb ik tijdens de montagefase?

In de montage fase heb je mogelijkheid van 2 correctierondes. De eerste is na de eerste
ruwe-versie (Rough-cut) en de tweede na oplevering finale versie (Final-cut). Vervolgens leveren wij de definitieve versie op.

+ Kunnen jullie op elke gewenste locatie opnames maken?

Jazeker! Zoals in onze portfolio te zien is hebben we eerder opnamen gemaakt op
verschillende locaties in Nederland. Maar ook in het buitenland. Zo filmden we eerder onder meer in de Verenigde Staten, Spanje en Abu Dhabi.

+ Hoeveel kost het maken van een video?

Daar is geen standaard prijs voor. Veel variabelen spelen daarbij een rol. Als wij een indicatie zouden moeten geven zou dat zijn tussen de € 1.000,- en de € 25.000,-. Dat betekent niet dat een duurdere productie persé meer impact heeft. We gaan altijd uit van het hoogst haalbare rendement binnen de (financiële) mogelijkheden.

+ Hoe lang gaat mijn video duren?

Dat hangt helemaal af van het type productie dat jou voor ogen staat. Het belangrijkste daarbij is niet de lengte maar het doel van jouw videoboodschap. Meestal ligt de duur tussen de 30 seconden en de 3 minuten. Dat lijkt misschien kort, maar ons voornaamste doel is jouw publiek geboeid te houden. Kort maar krachtig. Alleen dan wordt je ook daadwerkelijk gezien! Heb je veel te vertellen dan lijkt, op voorhand, een aantal korte producties de betere oplossing. Het biedt de kijker de kans in te zoomen op dat deel van de boodschap dat zijn interesse wekt.

+ Hoe lang duurt het om mijn video te maken?

Dat ligt aan veel factoren. Om je een voorbeeld te geven. Het filmen op meerdere locaties neemt ook meer tijd in beslag. Heb je veel ‘acteurs’ en figuranten nodig, dan vraagt dat doorgaans wat meer opnametijd.

Voor pre-productie (ideeën- en wensenfase, conceptvorming, voorbereiding draaidagen) rekenen we doorgaans 1 tot 2 weken.
Voor de productie (draaidagen en montage) rekenen we gemiddeld ook 1 tot 2 weken.

+ Komen er na voltooiing van de video nog extra bij kosten bij?

Nee, zeker niet. Wij spreken altijd van tevoren een prijs af met elkaar. Blijken er tijdens het productieproces aanvullende wensen te zijn of kansen te liggen die prijsverhogend werken, dan bespreken wij dit altijd op voorhand. Een eventuele meerprijs komen wij dan van tevoren overeen.

+ Wat zijn jullie betalingscondities?

Wij hanteren een 50% aanbetaling na het overeenkomen van het opdracht. De overige 50% wordt in rekening gebracht als de video voltooid is en opgeleverd wordt. Betaling gaarne binnen 30 dagen na factuurdatum. Heeft u andere wensen, neem contact met ons op, dan bespreken wij de mogelijkheden.